Viktig melding

Bli støttekontakt i Vestvågøy!

En støttekontakt er en person som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Gjør en forskjell

Lyst å gjøre en forskjell? Meld deg som støttekontakt å bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfull fritid.

Lyst å hjelpe andre? Akkurat du kan bidra til å gi personer med ulike utfordringer en meningsfull fritid.

Noen trenger deg! Meld deg som støttekontakt å bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfull fritid.

Formål

Formålet er å hjelpe personen til å bli mer trygg på seg selv, bli bedre i stand til å omgås andre mennesker og kunne takle ulike livssituasjoner. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid

Grunnleggende opplæring

Som ny støttekontakt trenger du ikke starte på bar bakke. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT) har i samarbeid med Tildelingsenheten i Vestvågøy laget et e-læringskurset Grunnleggende opplæring for støttekontakt. E-læringen skal fungere som inspirasjon og grunnleggende opplæring for støttekontakter eller andre personer som kan tenke seg å bli støttekontakt:

Støttekontakt er en ordning for mennesker som har behov for hjelp til å ha en aktiv og meningsfull fritid. Det er stort behov for mennesker som har overskudd og ønske om å være støttekontakt. Dette kurset tar sikte på å gi kunnskap og inspirasjon til deg som skal eller ønsker å bli støttekontakt. Leksjonene tar omlag fem minutter hver å gjennomføre.

Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskap om hva en støttekontakt er, hvilken rolle støttekontakten har og praktiske forhold som berører deg som støttekontakt. 

Meld din interesse

Meld gjerne din interesse via dette skjemaet... Når vi mottar dette skjemaet fra deg vil vi ta kontakt for en nærmere prat - du forplikter deg ikke til noe!

Kontakt

Therese Gangsøy
Kontaktperson støttekontakter
E-post
Mobil 41 86 91 45