Ungdomsteam

Ungdomsteamet er et drøftingsteam som bidrar til at ungdom får hjelp med små og store utfordringer.

Klikk for stort bilde Lofot-Tidende    

Vi lytter, samtaler og koordinerer hjelp så raskt som mulig. Vi er engasjerte og har lav terskel for kontakt. Vi loser til riktig instans og sikrer at saken blir ivaretatt og fulgt opp. Ungdomsteamet er en tverrfaglig arena. Alle kan ta kontakt og melde inn bekymring.

De som er med i teamet er:

Navn

Rolle

Rebekka K Laanke

Rebekka er politikontakt og jobber forebyggende i forhold til ungdom

Renate Eltoft

Renate jobber i barnevernet

Håkon Nordhaug

Håkon er ungdomsarbeider på Meieriet/Qltura fritidsklubb

Tor Arntzen

Tor er koordinator i teamet og jobber til daglig med saker knyttet til skolene i Vestvågøy

Kathrine Ramstad

Kathrine er utekontakt i Familieenheten og jobber oppsøkende med ungdom

Olga Løvdal-Frantzen

Olga er veileder på NAV for ungdom

Anne Lise Starheim

Anne Lise jobber i psykisk helse og rus, og rask psykisk helsehjelp

 

Vil du skrive noe kan du gjøre det til ungdomsteam@vestvagoy.kommune.no

Har du spørsmål er det mulig å ringe:

Rebekka Kvalsund Laanke Politiet

47485850

Håkon Nordhaug Vestvågøy kommune

92249409

Kathrine Ramstad Vestvågøy kommune

48078265

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 76 05 60 93
Mobil 913 21 711