Velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologi er en viktig del av morgendagens helse og omsorg. Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste. Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du skal klare deg bedre selv - der du er.

Velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lengre i eget hjem. 

I Vestvågøy kommune satser vi på velferdsteknologi selv om det ikke er en lovpålagt tjeneste. Det er det flere gode grunner til: Vi ønsker at våre tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for deg og dine pårørende, at du skal få større frihet og at verdigheten din ivaretas best mulig. Større press på de ressursene vi har, medfører også at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden.

Velferdsteknologiske løsninger som er tatt i bruk

Velferdsteknologiske løsninger som skal testes i småskala i 2021 og etter hvert planlegges i bruk

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg (smykke eller armbånd) og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme.

Fra februar 2021 vil Vestvågøy kommune øke satsningen med mestrings- og trygghetsskapende tjenester, og vil gradvis skifte til ny 4G trygghetsalarm via vår leverandør. Samtidig med ny trygghetsalarm kan man også montere røykvarslere.

Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon.

Trygghetsalarmen er tilkoblet mobilnettet. Varslingen går direkte til en alarmsentral som igjen kontakter hjemmesykepleien.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste du må betale for etter satsene vedtatt av kommunestyret som også inkluderer nøkkelboks.

Du må søke om trygghetsalarm via Tildelingsenheten.

Pris

Trygghetsalarm (GSM-alarm) koster 236 kr pr. måned. 

Fallsensor

Fallsensor utløses automatisk ved at den reagerer på kraftige bevegelser og fall. Den kan også utløses ved å trykke på den røde knappen. Den sender da et signal til trygghetsalarmen din, som sender alarm til alarmmottaket på samme måte som trygghetsalarmen.

Røykvarsler/ brannmelder

Digitale trygghetsalarmer åpner for tilkobling av mye annet utstyr som kan trygge hverdagen for hjemmeboende. Brannmelderen varsler responssenteret for trygghetsalarmer ved røyk og anses som tryggere enn vanlige røykvarslere. Responssenteret kontakter umiddelbart brannvesenet. Når batteriene i brannmelderen begynner å bli dårlige får responssenteret også et varsel.

Elektronisk medisindispenser

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte

Dersom du trenger hjelp til å ivareta medisinering, kan du søke om elektronisk medisindispenser.

Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt med Tildelingsenheten. Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Hvilken dispenser får jeg?

Vi benytter dispenser fra Evondos.

Vestvågøy kommune prøver ut følgende ulike nye velferdsteknologiske løsninger som vi håper skal bli tilgjengelig for alle som kan nyttiggjøre seg av disse løsningene. Disse løsningene skal gjøre det enklere å være selvhjulpen i eget hjem, eller skape ekstra trygghet for deg som hjemmeboende og dine pårørende.

Digitalt tilsyn

RoomMate gir mulighet til å gjennomføre digitale tilsyn med deg i ditt hjem, uten at hjemmetjenesten må oppsøke deg fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel hvis du faller, eller står opp om natten og ikke returnerer til rommet etter en gitt tid. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk, i tråd med dine behov. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Da vil tjenesten få et bilde av situasjonen på mobiltelefonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning. Bilde er anonymisert og lagres ikke.

Vestvågøy kommune skal utprøve bruk av digitalt tilsyn som kameratilsyn – «RoomMate» i omsorgsbolig. Dersom det ellers er tilgang til Wifi kan det også være aktuelt å prøve løsningen ut i ordinære boliger.

Formål

Målet med RoomMate er å skape en tryggere og enklere hverdag for deg, dine pårørende og helsepersonell ved å:

  • gi trygghet hele døgnet
  • varsle automatisk ved behov for hjelp
  • bedre søvnkvaliteten din, da tilsyn blir mindre inngripende og mer skånsomme virke fallforebyggende
  • anonymisere bilder – og dermed ivareta personvernet ditt
  • gi trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig

Hvem kan få RoomMate?

Dersom du har av ulike årsaker har behov for tilsyn og/eller har fallfare, er du i målgruppen for RoomMate. Den vil foreløpig være i begrenset bruk.

Før RoomMate eller andre løsninger kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om digitale tilsyn/fallalarm/dørsensor er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Dør- og bevegelsessensor (Vandrealarm)

Vandrealarm kan består av en sensor som er utformet som en klokke eller smykke som bæres rundt halsen og kan integreres i trygghetsalarmsystemet. En sender monteres for eksempel ved ytterdør/ balkongdør hvor rekkevidden kan justeres etter behov. En stor rekkevidde betyr at sensoren responderer 5-7 meter fra hoveddør mens en liten rekkevidde innebærer at sensoren utløser alarm ved døren. Alarmen kan stilles inn slik at den utløses kun på natten.

Sengesensor (Ikke i seng/ ikke stått opp)

Sengesensoren brukes for å varsle og/eller aktivere en handling når personen forlater sengen eller ikke står opp av sengen til forhåndsdefinert tid.

Sengesensoren kan kobles til trygghetsalarmen og evt. andre systemer.

Lyssti

Lyssti er automatisk tenning av lys styrt av bevegelsesdetektorer. Dette kan for eksempel være fra soverom via gang, til bad.

Lokaliseringsteknologi GPS

Kommunen skal ta i bruk mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart ved hjelp av GPS. Når du trykker på alarmknappen vil dine pårørende eller tjenesten bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.

Dine pårørende eller hjemmetjenesten kan da se hvor du befinner deg på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon. Man kan også definere et geografisk område som du kan bevege deg innenfor, og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Hvem kan få GPS?

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om GPS. Enheten lånes ut fra Vestvågøy kommune, og du betaler pr tiden det samme som ved leie av trygghetsalarm.

Før GPS kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg. Hvis det er det, må du skrive under på et samtykke som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

GeoFence (Elektronisk gjerde)

Informasjon kommer

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00
Lars Pleym Ludvigsen
Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering
E-post

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES