Støttekontakt

En støttekontakt er lønnet av kommunen for å bistå personer med spesielle behov til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.En støttekontakt har til oppgave gjennom samvær og fritidsaktiviteter, å hjelpe et annet menneske til selv å kunne mestre ulike livssituasjoner, og å få mer tro på seg selv.

Hvem kan benytte seg av tjenesten

Personer som trenger nødvendig hjelp for å kunne ha en meningsfull fritid.

Tjenestetilbud

Bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

  • Tilbudet gis individuelt eller sammen med flere som gruppetilbud.
  • Nærstående pårørende bør ikke brukes som støttekontakt.
  • Sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter.
  • Organisert deltakelse i aktivitetsgrupper.
  • Tilrettelagt tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Vil du bli støttekontakt?

Vil du bidra som støttekontakt kan du lese mer her, hvor du også vil finne skjema for å registrere din interesse.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES