Praktisk bistand

Opplæring i daglige gjøremål

Tjenesten skal styrke og/eller kompensere for egen mestring i å ivareta egenomsorg og klare dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.
 

Praktisk bistand – daglige gjøremål

Formålet er først og fremst å yte hjelp til oppgaver som er knyttet til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet.

 

Praktisk bistand - opplæring

Formålet med opplæring i dagliglivets gjøremål er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, og/eller vedlikeholde ferdigheter.

Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.

 

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som er avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, har rett til nødvendig hjelp.
  • Barn/unge som trenger betydelig bistand og omsorg og som overstiger foreldrenes omsorgsevne.

 

Pris

Egenandel for praktisk bistand blir vedtatt i kommunestyret hvert år. Hva man må betale i egenandel er avhengig av husstandens samlede inntekter.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES