Omsorgsstønad

Kan innvilges for å legge til rette for at omsorgen kan ivaretas av pårørende når det blir regnet som det beste for brukeren.

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming og/eller kronisk sykdom.
  • Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der foreldres/pårørendes omsorg anses som best og nødvendig.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES