Langtidsopphold i institusjon

Hovedhensikten med oppholdet er pleie og omsorg over tid i institusjon/boform med heldøgns tjenester. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom.
 

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som på grunn av varig helsesvikt med omfattende pleiebehov, som ikke kan bo hjemme, eller i omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester.
  • Personer med demenssykdom som selv ikke kan ivareta sin egenomsorg.

 

Pris

Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget, dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga. hensynet til hjemmeboende ektefelle.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES