Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon med fokus på avklaring, egenmestring, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som har behov for utredning, diagnostisering og behandling i institusjon.
  • Personer som har behov for opptrening og rekonvalesens for eksempel etter sykehusopphold.
  • Personer som har behov for omfattende helsetjenester som ikke kan gis i hjemmet.
  • Personer som har behov for kartlegging av framtidig omsorgsbehov/omsorgsnivå.
  • Personer som har behov for lindrende behandling og pleie ved livets slutt.

 

Pris

Pris for korttidsopphold er 150 kr pr. døgn. 

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES