Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er en uoppfordret og oppsøkende individrettet råd- og veiledningstjeneste i Vestvågøy kommune, til hjemmeboende eldre/seniorer med formål å bevare funksjonsevne og helse.

Vestvågøy kommune tilbyr den gode samtalen i form av helserådgivning og informasjon om aktuelle tjenester og aktiviteter.

Det legges vekt på tips og råd om f.eks. kosthold og viktigheten av å holde seg fysisk aktiv og opprettholde et sosialt og kulturelt nettverk. Frivillige eller kommersielle aktører i lokalmiljøet informerer om fallforebygging. Temaet «velferdsteknologi» tas opp, som kan bidra til at enkeltindividet får mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser.
 

Gjennom oss kan du få:

  • Besøk til hjemmet ditt. Hvert besøk varer normalt sett rundt 1 time. Vi synes det er viktig å ta seg god tid på besøkene.
  • En kontaktperson som kan finne frem i kommunens systemer dersom det trengs
  • En informasjonsmappe som inneholder nyttig informasjon om frivillige eller kommersielle aktiviteter i lokalmiljøet, inkludert kommunens tjenester
  • Besøkere som er  fleksible i deres handlemåte, og som jobber sammen med andre fagpersoner og faginstanser, eller videreformidler.

Besøkerne er underlagt taushetsplikt.
 

Formålet med tjenesten:

  • Å styrke den eldres mulighet for egen mestring
  • Å bevare funksjonsnivået til lengst mulig
  • For de eldre å kunne bo hjemme lengst mulig
  • Å bidra til at alle eldre/seniorer i Vestvågøy kommune, som bor hjemme, skal føle seg trygge og oppleve livskvalitet og beholde god helse så lenge som mulig.


Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Målgruppen vår er hovedsakelig innbyggere fra 75 år, men andre kan så klart også få besøk.
Ta kontakt så hjelper vi deg!


Pris

Tilbudet er helt gratis!

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00