Avlastning

Avlastningstiltak for barn, unge, voksne og eldre.

  • Tjenesten skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.
  • Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiver og gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
  • Tjenesten kan gis som time- og/eller døgnavlastning i private hjem, i institusjon/avlastningsbolig, eller andre egnede arenaer.

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Foreldre med funksjonshemmede barn
  • Familier med barn når foreldre selv er alvorlig syke eller funksjonshemmet, og av denne grunn ikke klarer den daglige omsorgen.
  • Pårørende til hjelpetrengende voksne, eldre og kronisk syke.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES