Om oss

Under finner du informasjon om de ansatte ved psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune, samt fagutviklingssykepleier for psykisk helse og rus. 

Samarbeidspartnere kan kontakte tjenesten direkte ved bruk av PLO-meldinger i det elektroniske pasientjournalsystemet. 

Grunnet personvernhensyn skal ikke sensitive opplysninger sendes på epost. 

Ved generelle henvendelser kan du benytte hovedtelefonen: 415 32 490.

I tillegg til disse ansatte er det hyppig studenter under utdanning i praksis ved avdelingen. 

Oversikt over ansatte ved psykisk helse
Navn Rolle/yrke Mobilnummer Epost-adresse
Kristoffer Johansen Leder, vernepleier med master i psykisk helse 454 48 452 kristoffer.johansen@vestvagoy.kommune.no
Adele Eilertsen Psykolog adele.eilertsen@vestvagoy.kommune.no
Anne Lise Starheim Psykiatrisk sykepleier 415 32 491 anne.lise.starheim@vestvagoy.kommune.no
Barbara Wold Psykiatrisk sykepleier 415 32 495 barbara.wold@vestvagoy.kommune.no
Beathe Dømbe Vernepleier med master i psykososialt arbeid 415 32 494 beathe.dømbe@vestvagoy.kommune.no
Eirin Egghjem Vernepleier 415 32 492 eirin.egghjem@vestvagoy.kommune.no
Hilde Myhren Miljøarbeider 415 32 493 hilde.myhren@vestvagoy.kommune.no
Kim-Remi Sandvær Sykepleier 915 23 006 Kim-Remi.Sandvaer@vestvagoy.kommune.no
Kirsten Jensen Sosionom 907 09 774 kirsten.jensen@vestvagoy.kommune.no
Nell-Peggy Pedersen Sosionom 468 89 219 nellpeggy.pedersen@vestvagoy.kommune.no
Rut Krogtoft Klevstad Barnevernspedagog RutKrogtoft.Klevstad@vestvagoy.kommune.no
Nora Øverby Vikar Nora.Overby@vestvagoy.kommune.no
FACT
Anja Thomassen Psykiatrisk sykepleier 481 89 941 anja.thomassen@vestvagoy.kommune.no
Bjørg Berger Sykepleier 481 88 642 bjorg.berger@vestvagoy.kommune.no
Marte Hykkerud Klevstad Fagutviklingssykepleier, psykiatrisk sykepleier 415 39 985 marte.klevstad@vestvagoy.kommune.no