Møteplassen

Møteplassen er et treffsted for alle som selv opplever at de er i målgruppen som ønsker å møtes for sosialt samvær og drive med ulike aktiviteter. Møteplassen holder for tiden til ved Buksnes Menighetshus på Leknes. Her trenger du ingen henvisning. Vernepleier Beathe Dømbe leder Møteplassen, velkommen innom for en prat!

Ukeplan:

Mandag (9.30-14.30): Kreativ stund, brettspill og sosialt samvær. Aktiviteter planlegges ut fra innspill fra brukerne, og aktivitetene ledes gjerne av brukerne når noen har noe de vil prøve ut. Vi har holdt på med tegning, maling, kortlaging, og eksperimentert med andre teknikker. Målet er å finne et fristed der man kommer i flytsone, og at man har det bra i fellesskapet. Det er ikke fokus på at man må være «flink», og hvordan resultatet ser ut.  Alle positive følelser fremmer god psykisk helse.  

 • Lunsj kl. 12.00 (gratis frem til jul).

Tirsdag: Tur. Noen ganger går vi i Leknesområdet, andre ganger tar vi buss til andre steder. For øyeblikket varierer tidspunkt og planlagt aktivitet. SMS sendes ut ukentlig med informasjon om ukens tilbud. Ta kontakt med Beathe Dømbe på 415 32 494 dersom du ønsker å stå på SMS-liste, og bli med på tur.

Onsdag: Stengt.

Torsdag (12.00-14.00): På torsdagsgruppa er det mulighet for sosialt samvær, delta på avspenningsøvelser, få gratis lunsj (12.30), og høre om «dagens tema». Dette tilbudet har ikke krav om rusfrihet. Det er ok å komme i den dagsformen du er i, så lenge du oppfører seg bra.

Fredag (9.30-13.00): Sosialt samvær, kreative aktiviteter og brettspill.

 • Middag kl. 12.00 kr. 80.
 • Billedterapigruppe kl. 13.30-15.30 for påmeldte.

 

Formålet med en møteplass:

Møteplassen jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Møteplassen ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging.

 

Hva skjer på Møteplassen?:

•Gode samtaler

•Kreative aktiviteter

•Fysiske aktiviteter

•Lese aviser

•Matlaging og måltider

Vi har også mulighet til å gi individuell oppfølging med støttesamtaler når man er på Møteplassen.

Beathe er tilgjengelig for samtaler over telefon mandag til fredag på dagtid: 415 32 494.

 

Billedterapigruppe

Hver fredag fra uke 7 er det tilbud om bildeterapigruppe via Møteplassen fra kl. 14.15-15.45. Formålet med gruppen er å bedre livskvalitet gjennom kreativ utfoldelse og utforskning av bestemte tema som har vist seg å være viktige i en endringsprosess.

Billedterapi er for deg som ønsker å arbeide med deg selv, og din egen endringsprosess gjennom å uttrykke deg kreativt. Du trenger ingen male- eller tegneferdigheter.

Målet med denne gruppa er å fremme egen endringsprosess og få bedre livskvalitet gjennom kreativ utfoldelse. Dette gjør vi gjennom utforsking av bestemte tema som har vist seg å være viktige i en endringsprosess, og for god psykisk helse. Ved deltagelse i denne gruppa får du mulighet til å bli bedre kjent med egne ressurser, og styrke dem.

Temaene vi skal arbeide med er:

 • Bli kjent med gruppa
 • Personlige styrker
 • Drømmen
 • Leve med/aksept
 • Ansvar og selvstyring
 • Håp og optimisme
 • Tilhørighet
 • Verdier
 • Tilbakeblikk på prosessen
 • Avslutning med evaluering og sosialt

 

Utforskingen av temaene vil skje ved bruk av billedterapeutisk metode som betyr at du vil få skape egne bilder, og reflektere rundt disse sammen med de andre gruppedeltagerne og terapeut. Du trenger ikke ha noen tegne- eller maleferdigheter, bare ha lyst til å komme i kontakt med kreative sider av deg selv og bruke dem til å uttrykke deg i bilder. Det blir ikke fokusert på hvordan resultatet ser ut, det viktige er dine egne refleksjoner knyttet til bildet og den kreative prosessen. Med å bruke billedterapi kan man bli bedre kjent med seg selv på en annen måte enn gjennom samtaler.

Ta kontakt med Beathe for mer informasjon. 

 

Møteplassens Facebook side

Følg oss gjerne på Facebook, og se kommende aktiviteter på Møteplassen sin Facebook-side. 

Du kan ikke benytte deg av Møteplassen sitt tilbud dersom du er påvirket av rusmidler, utenom torsdagsgruppa.

Kontakt

Beathe Dømbe
Psykiatrisk vernepleier
E-post
Telefon 415 32 494