Møteplassen

Her trenger du ingen henvisning. Møteplassen er et treffsted for alle som selv opplever at de er i målgruppen som ønsker å møtes for sosialt samvær og drive med ulike aktiviteter. Møteplassen holder for tiden til ved Buksnes Menighetshus på Leknes. Møteplassen holder åpent på dagtid mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Vernepleier Beathe Dømbe leder Møteplassen, velkommen innom for en prat!

Formålet med en møteplass:

Møteplassen jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Møteplassen ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging.

 

Hva skjer på Møteplassen?:

•Gode samtaler

•Kreative aktiviteter

•Fysiske aktiviteter

•Lese aviser

•Matlaging og måltider

Vi har også mulighet til å gi individuell oppfølging med støttesamtaler når man er på Møteplassen.

 

Ukeplan: 

Mandag: Kreativ stund. Aktiviteter planlegges ut fra innspill fra brukerne, og aktivitetene ledes gjerne av brukerne når noen har noe de vil prøve ut. Vi har holdt på med tegning, maling, kortlaging, og eksperimentert med andre teknikker. Målet er å finne et fristed der man kommer i flytsone, og at man har det bra i fellesskapet. Det er ikke fokus på at man må være «flink», og hvordan resultatet ser ut.  Alle positive følelser fremmer god psykisk helse.  

Tirsdag: Middag kl. 13.00. Måltidene planlegges av brukerne i samarbeid med personal. Det legges opp til deltagelse i alle gjøremål som innkjøp, matlaging, servering og opprydding. Middag koster kr. 80.

Onsdag: På onsdager er møteplassen stengt for brukere. Onsdager brukes til tverrfaglige møter, kompetanseheving og individuell oppfølging. 

Torsdag: Tur kl. 11.00-13.30. Møteplassen holder stengt, og tilbudet foregår ute. Turene planlegges ut fra innspill fra brukerne. Egenandel på kjøregodtgjørelse forekommer.

Fredag: Ukeslutt kl. 12.00 med varm lunsj. Det legges til rette for deltagelse i gjøremål og planlegging. Siste fredag i måneden er det Husmøte hvor alle brukere har mulighet for å sette opp saker og delta i diskusjoner omkring utforming av tilbudet. Varm lunsj koster kr. 40.

 

Du kan ikke benytte deg av Møteplassen sitt tilbud dersom du er påvirket av rusmidler.

Kontakt

Beathe Dømbe
Psykiatrisk vernepleier
E-post
Telefon 415 32 494