FACT

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibelt, aktivt, oppsøkende behandling for personer med alvorlig psykiske lidelser og eventuelt rusmiddelproblemer.

FACT-teamet er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS, Vågan kommune og Vestvågøy kommune. Etter hvert vil samarbeidet også inkludere Flakstad og Moskenes kommune. Teamene består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på et og samme sted. Siden FACT-teamet er et prosjekt i etableringsfasen vil antall ansatte og stillingsprosenter økes frem mot høsten 2019. I temaet vil det jobbe psykolog, sykepleiere, erfaringskonsulent, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, arbeidsspesialist og psykiater. Ansatte i teamet kan ha ulike spesialiseringer og videreutdanninger.

Om du ønsker mer informasjon om FACT kan du kontakte teamleder Emil Liljebakk på mobilnummer: 907 07 443

For mer informasjon kan du også besøke denne nettsiden: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-team