Om psykisk helse

Et tjenestetilbud for brukere som mottar tjenester fra psykisk helse og rus.

Psykisk helse handler om hvordan vi har det, føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. Det betyr at alle har perioder i livet hvor det kan oppstå utfordringer. Det vi vet er at tidlig intervensjon er viktig for å forebygge alvorlig psykiske lidelser. Helsedirektoratet har lagd en enkel veiledning med  viktig tiltak som man kan starte med selv. Se brosjyre fra Helsedirektoratet, "Enkle råd når livet er vanskelig".

Brukere har rett til verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse og omsorgstjenesteloven, veileder «Sammen om mestring».

Tjenestetilbudet:

Oppfølging for personer over 18 år med psykisk helse problematikk, rusavhengighet, LAR, sorg/kriser, pårørende, traumer, livskrise og spilleavhengige.

Kontakt

Hovedmobil psykisk helse og rus
Mobil 415 32 490
Kristoffer Johansen
Avdelingsleder rus og psykiatri
E-post
Mobil 454 48 452
Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 415 39 985