Om psykisk helse

Et tjenestetilbud for brukere som mottar tjenester fra psykisk helse og rus.

Psykisk helse handler om hvordan vi har det, føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. Det betyr at alle har perioder i livet hvor det kan oppstå utfordringer. Det vi vet er at tidlig intervensjon er viktig for å forebygge alvorlig psykiske lidelser. 

Brukere har rett til verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse og omsorgstjenesteloven, veileder «Sammen om mestring».

Tjenestetilbudet:

Oppfølging for personer over 18 år med psykisk helse problematikk, rusavhengighet, LAR, sorg/kriser, pårørende, traumer, livskrise og spilleavhengige.

Kontakt

Kristoffer Johansen
Avdelingsleder rus og psykiatri
E-post
Mobil 454 48 452
Anja Thomassen
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 917 03 327
Anne Lise Starheim
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 415 32 491
Barbara Wold
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 415 32 495
Beathe Dømbe
Psykiatrisk vernepleier
E-post
Telefon 415 32 494
Bjørg Berger
Sykepleier
E-post
Telefon 481 88 642
Eirin Egghjem
Vernepeleier
E-post
Telefon 415 32 492
Hilde Myhren
Psykiatrisk hjelpepleier
E-post
Telefon 415 32 493
Kirsten Jensen
Sosionom
E-post
Telefon 907 09 774
Nell-Peggy Pedersen
Sosionom
E-post
Telefon 468 89 219