Organisering - Helse og mestring

Sektor Helse og mestring (tidligere Helse og omsorg) er inne i en omorganiseringsprosess. 

På denne siden finner du dokumenter tilknyttet denne prosessen. 

Det understrekes at dokument fra gruppearbeid og fra arbeidsgrupper er forslag til endringer, og at endelige beslutninger ikke er tatt. 

Prosessdesign - beskrivelse av organiseringsprosessen: 

Framdriftsplan - for organiseringsprosessen: 

Samling 1 - april 2021: 

Samling 2 - oktober 2021: 

Mandater til arbeidsgrupper 2021: 

Samling 3 - desember 2021: 

Samlet forslag til tiltak - januar 2022: 

Rapporter fra arbeidsgrupper - juni 2022:

Sak til kommunestyret - juni 2022

Forslag til drøftingsmøte med fagforeningene - juni 2022