Skolehelsetjenesten for VGS

Vestvågøy kommune har ansvaret for skolehelsetjenesten i videregående skole.

Det er ansatt helsesøster som har fast kontortid på skolen. Helsesøster jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever. Elever og foreldre kan ta kontakt hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Familieenheten eller den enkelte skole kan formidle kontakt med helsesøster. Helsesøster har taushetsplikt.

Hva kan helsesøster hjelpe med?

  • Samtaler med elever om prevensjon, personlige problemer og andre utfordringer i hverdagen. Noen ganger kan en ha behov for en voksen å snakke med uten at en har spesielle problem.
  • Skrive ut resepter på p-piller og dele ut gratis kondomer.
  • Delta aktivt i tverrfaglig samarbeid med skolen og andre, blant annet med sikte på å hindre frafall i videregående skole.
  • Delta med veiledning og informasjon om psykisk helse til Vg1 elever (VIP – programmet). Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.
  • Møte med russen hvert år med fokus på å forebygge fysisk og psykisk sykdom i russetida.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon +47 76 05 62 70
Unni Brattli
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier
E-post
Telefon +47 76 05 62 85

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes