Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av familieenheten i Vestvågøy kommune. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten, men vi samarbeider med lege og fysioterapeut. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesøster i skolens undervisning og miljøarbeid. Hver skole har en helsesøster som er på skolen til faste tidspunkt. 

Hva tilbyr vi?

Skolehelsetjenesten

Før skolestart
 • Helseundersøkelse ved helsesøster og lege
 • Måling av høyde og vekt
 • Undersøkelse av hørsel
2. trinn

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn
 • Helseopplysning i grupper med aktuelle tema som sosialt nettverk, egenomsorg og kosthold
 • Måling av høyde og vekt, eventuelt individuell oppfølging
5. og 6. trinn
 • Helseopplysning i grupper. Aktuelle tema: Helse, livsstil, pubertet
 • Tilbud om psykologisk førstehjelp
6. trinn

Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder

7. trinn

Vaksinasjon mot HPV (humant papillomvirus) til jenter, 3 doser.

Ungdomstrinnet
 • Måling av vekt og høyde, eventuelt individuell oppfølging
 • Helseopplysning i grupper med tema seksualitet og samliv
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

 

Hva kan helsesøster tilby?

Helsesøster kan veilede og samarbeide rundt ulike tema, tilbud og spørsmål, som:

 • samtale med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom osv.
 • hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.

Helsesøster kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.
 

Psykologisk førstehjelp

«Psykologisk førstehjelp» er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å få et positivt selvbilde.

Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker.
Helsesøstrene bruker dette verktøyet i individuelle møter med barn og som undervisning i klasser.
 

PIS-grupper

PIS (Program for implementering av samtalegrupper for barn) er et forebyggende tiltak for barn og unge som har opplevd foreldres samlivsbrudd. Tiltaket tilbys som samtalegrupper gjennom skolehelsetjenesten i samarbeid med skolen. Samtalegruppene skal hjelpe barna i å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem til å beherske nye mestringsstrategier.

Beskrivelse av tiltaket: Skolegruppene går over 7 skoletimer. Møtene har en fastsatt struktur med temaer som ofte er vanskelig for barn med skilte foreldre. Det er utviklet materiell for 3 alderstrinn der tematikken er den samme, men der materiellet pedagogisk sett er tilpasset barnas alder. Barna jobber med temaene gjennom å reflektere rundt historier om skilsmisser, og det brukes løsningsfokusert tilnærming (LØFT) for at barna skal trene på å finne løsninger i eget liv.
 

Jentesnakk

Skolehelsetjenesten og skolene ønsker å benytte «Jentesnakk» som metode for å jobbe aktivt med klassemiljøet blant jentene i noen klasser.

Jentesnakk er en metode der jentene samles i gruppe en gang i uken. Vi har samtaler og aktiviteter som bidrar til at jentene blir tryggere på seg selv og andre. Jentene skal bli flinkere til å sette egne grenser. Vi fokuserer på betydningen av vennskap.

Deltagelse i jentesnakkgruppen er frivillig.
 

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70
Unni Brattli
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesøster
E-post
Telefon 76 05 62 85

Åpningstider

Mandag til fredag
08:30-15:00

Helsestasjonen stenger
telefonen mellom
kl. 11:00 og 13:00.

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes