Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av familieenheten i Vestvågøy kommune. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten, men vi samarbeider med lege og fysioterapeut. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesøster i skolens undervisning og miljøarbeid. Hver skole har en helsesykepleier som er på skolen til faste tidspunkt. 

Hva tilbyr vi?

1. trinn

Skolestartundersøkelse i løpet av første halvår:

 • Helsesamtale med helsesykepleier
 • Legeundersøkelse.
2. trinn

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn
 • Helseopplysning i grupper med aktuelle tema som søvn, kosthold, hygiene, fysisk aktivitet, psykisk helse og kropp/grenser
 • Måling av høyde og vekt, eventuelt individuell oppfølging
5. trinn
 • Helseopplysning i grupper. Aktuelle tema: Helse, livsstil, pubertet
 • Tilbud om undervisning i psykologisk førstehjelp, en verktøypakke som kan hjelpe barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner.
6. trinn
 • Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)
7. trinn
 • Vaksinasjon mot HPV (humant papillomvirus) til både gutter og jenter, 2 doser
 • Tilby undervisning/helseopplysning om søvn, kosthold, fysisk aktivitet og pubertet
8. trinn
 • Individuell helsesamtale om trivsel/relasjoner, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, seksualitet, alkohol/rusmidler, vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Måling av vekt og høyde, eventuelt individuell oppfølging

 

Hva kan helsesykepleier tilby?

Helsesykepleier kan veilede og samarbeide rundt ulike tema, tilbud og spørsmål, som:

 • samtale med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom osv.
 • hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.

Helsesykepleier kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.
 

Psykologisk førstehjelp

«Psykologisk førstehjelp» er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å få et positivt selvbilde.

Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker.
Helsesykepleierne bruker dette verktøyet i individuelle møter med barn og som undervisning i klasser.

Jentesnakk

Skolehelsetjenesten og skolene ønsker å benytte «Jentesnakk» som metode for å jobbe aktivt med klassemiljøet blant jentene i noen klasser.

Jentesnakk er en metode der jentene samles i gruppe en gang i uken. Vi har samtaler og aktiviteter som bidrar til at jentene blir tryggere på seg selv og andre. Jentene skal bli flinkere til å sette egne grenser. Vi fokuserer på betydningen av vennskap.

Deltagelse i jentesnakkgruppen er frivillig.
 

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon +47 76 05 62 70
Unni Brattli
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier
E-post
Telefon +47 76 05 62 85

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes