Reisevaksinasjon

Mange alvorlige sykdommer kan forebygges med vaksinasjon. Før utenlandsreise kan det være aktuelt med vaksinasjon mot sykdommer man ikke tidligere er vaksinert mot eller oppfriskningsdoser av vaksiner man har fått tidligere. Du kan sjekke din egen vaksinestatus ved å gå inn på www.minevaksiner.no

På helsestasjonen kan du få informasjon om og satt de fleste vaksiner du skulle ha behov for. Vaksine mot malaria er det imidlertid bare fastlegen som kan gi resept på.

For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man i mange tilfeller starte i god tid - gjerne 1- 2 måneder før avreise.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke vaksiner som kan være aktuelle ved reise til ulike land.

Du kan kontakte familieenheten på telefon 76 05 62 70 for å få time hos helsesøster for informasjon eller vaksinering.

Priser på vaksiner hos Leknes helsestasjon pr. november 2016

Vaksine Pris pr. dose barn Pris pr. dose voksen Ant. doser
Hep. A 500 500 2
Hep. B 300 400 3
Hep. A+B 500 600 3
Difteri, stivkrampe, polio - 450 1-3
Gul feber - 500 1
Tyfoidfeber - 400 1
Japansk encephalitt - 1000 2
Hjernehinne-
betennelse
- 500 1
Kolera/turistdiare 250 250 1-2
Skogflått 400 500 3
Rabies - 700 3
Influensa 170 170 1
Pneumokokk - 350 1 pr. 3-5 år
HPV (født før 1991) - 500 3
Vannkoppevaksine 500 500 2
Pris for å få satt medbrakt vaksine 100 100  

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon +47 76 05 62 70
Unni Brattli
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier
E-post
Telefon +47 76 05 62 85

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes