Pasientrettigheter

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

I årsmeldingen til pasient- og brukerombudene for 2018 fremgår det at utilstrekkelig informasjon om rettigheter er et element i de fleste henvendelsene ombudene får. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.