Smittevern

Smittevernloven gir kommunen mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er normalt sett kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp. Per i dag er det ikke tilsatt en kommuneoverlege, til tross for flere utlysninger, dermed er det smittevernslege Brage Toreid som har ansvaret.

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet.

Kontakt

Legetjenesten
Sekretær
Telefon 76 05 64 28