Lofoten Interkommunale Legevakt

På dagtid formidler legevaktsentralen kontakt til daglegevakten dersom du trenger lege raskt og din fastlege ikke er tilgjengelig.Legevaktsentralen gir råd og veiledning og forbereder kontakt med daglegevakt/legevakt når det er nødvendig.

Publikum oppfordres til å ta direkte kontakt med fastlege eller fastleges vikar på hverdager.

Timeavtale
Vi oppfordrer alle til å ringe på forhånd slik at vi kan yte best mulig hjelp.

Ved ankomst
Henvend deg til venterommet. Vent på tur og du vil bli hentet inn når det er din tur.
Du vil kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen. Dette fordi andre trenger hjelpen raskere. Legevakt er en kontinuerlig prioritering hvor de sykeste blir prioritert først.

Ta alltid kontakt med sykepleier om du opplever at tilstanden din forverres under ventetiden.

Praktisk info
Legevakten er for alle - men ikke for alt!
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente på vurdering eller behandling hos fastlegens ordinære kontortid. Dette kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller forverrede symptomer som:

 • Smerter i brystet eller magen
 • Pustevansker
 • Nedsatt allmenntilstand hos barn
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet
 • Akutt skade som kutt og mistanke om brudd i arm eller ben

Legevakten er ikke ment for:

 • vanlig forkjølelse
 • sykdom over flere dager uten akutt forverring
 • sykemelding eller forlengelse av denne
 • helseattester
 • fornying av resepter
 • kontroll av kroniske sykdommer

Trenger du hjelp til noen av punktene over, bør du kontakte fastlegen. Hvis du kontakter fastlegen hjelper du samtidig til med å forkorte ventetiden på legevakten.

Hastegrad RØD - Pasienten tas inn omgående
Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.


Hastegrad GUL - Pasienten bør raskt få legetilsyn.
Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand.

Hastegrad GRØNN - Kan vente til fastlegen åpner neste dag eller avsluttes etter sykepleierråd.
 Eksempler: Øyekatarr, øreverk, urinveisinfeksjon, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

Betaling
Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner, forbruksmateriell, prøver og annet utstyr som blir brukt. Betalingen gjøres i betalingsautomaten. Dersom du ønsker faktura, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 56,-.

Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, arbeidsskade og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel.

 

 

Kontakt

Legevakt
Ved behov for medisinsk legehjelp
Telefon 116117

Ved livstruende
sykdom/skade ring 113

Åpningstider

Åpen hele døgnet.

Adresse

Risfaret 8
8372 Gravdal