Legetjenesten

Fastlegehjemler i Vestvågøy kommune

Lofotleger AS
Harald Sivertsen
Jan Herman Høst
Elin Gjerstad
Oddgeir Skoglund
Benedicte Aase Jensen
1 vakant legehjemmel (betjenes av vikar)

 

Leknes legesenter
Jan Hana
Eva Kibsgaard Nordberg (vikar t.o.m. 1.8.2018)
Øystein Tollåli
Halvard Angelsen
2 vakante legehjemler (betjenes av vikarer)


Institusjonsoverlege
Aglaia Frommholz

Kommunale dager
Fastlegene har 20% (1 dag i uka) kommunal offentlig tjeneste som tilsynslege ved sykehjemmene (Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen bofellesskap), helsestasjonslege, helsestasjon for ungdom.

Turnuslege
Kommunen har 1 stilling til turnuslege. Turnuslegen er i kommunen i 6 mnd og så skiftes det til ny turnuslege. Periodene er fra 1. mars – 31. august og fra 1.september – 28. februar.

Om ordningen for å bli spesialist i allmennmedisin - medfører vikarer
To av våre leger er spesialist i allmennmedisin. Samtlige andre er i spesialistutdannelse. Utdanningsforløpet er på 5 år og innebærer at de også må ha et år som lege i sykehus (LIS). Det medfører at legekontorene da må ha inn vikar.

Kommuneoverlege
Vestvågøy har et kommuneoverlege-team som består av Eva M.K. Nordberg, Øydis Hana og Øystein Tollåli. De tar seg av smittevern og er medisinsk ansvarlig for legevakta (IKL).

Kommuneoverlegeteamet har ansvaret for kriseberedskap/katastrofe.

Kontakt

Lofotleger AS
Telefon 76 30 34 00
Leknes legesenter
Telefon 76 05 64 00
Legetjenesten
Sekretær
Telefon 76 05 64 28

Åpningstider

Lofotleger
Mandag til fredag
08:15-15:00
Timebestilling

Leknes legesenter
Mandag til fredag
08:30-15:00
Timebestilling på telefon