Krisesenteret Vesterålen

Vestvågøy kommune er en av ti kommuner som har signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud levert av Krisesenteret Vesterålen. Sortland er vertskommune.

Er du utsatt for vold, eller bekymret for noen i din nærhet/nettverk som du mistenker utsettes for vold, og trenger noen å prate med - ta kontakt!

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og du kan ta kontakt med oss for å snakke om din situasjon når det måtte passe for deg.

Vi har beredskap på telefon hele døgnet året i gjennom, der du kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov for det. Botilbudet for kvinner og menn er adskilt, og tilrettelagt for funksjonshemmede.

Krisesenteret Vesterålen

Kontakt

Krisesenteret Vesterålen
E-post
Telefon +47 76 12 23 30