Kommunepsykolog for barn og unge

Kommunepsykologen er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune. Vi har stort fokus på forebyggende arbeid ved primært å jobbe med kvalitetssikring av Vestvågøy kommunes psykososiale tilbud for barn, ungdom og familier. 

Dette skjer gjennom å delta i plan- og systemarbeid, gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, og gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid og prosjekt. Tanken er å tilføre økt psykologisk kompetanse til kommunen og de som jobber i den.

Kommunepsykologen har et spesielt ansvar, sammen med jordmor og helsesøstre, for veiledning og oppfølging av mødre som har behov i forhold til psykisk helse.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70
Mari Myrland
Kommunepsykolog
E-post
Telefon 76 05 62 10

Åpningstider

Mandag til fredag
08:30-15:00

Helsestasjonen stenger
telefonen mellom
kl. 11:00 og 12:00.

Fom. 2. januar 2020 har Familieenheten stengt telefon fra kl 11.30 på fredager.

 

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes