Kommunepsykolog for barn og unge

Kommunepsykolog for barn og unge er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune. Kommunepsykologens målgruppe er barn og unge i skolealder. Hovedsakelig skjer arbeidet gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid i og utenfor skolen, og i noen tilfeller gjennom direkte oppfølging av barn/unge. Tanken er at ved å gi andre fagpersoner og -grupper psykologisk innsikt, forståelse og støtte, kan flere få hjelp. Henvendelser til psykologen skal hovedsakelig gå gjennom helsesykepleier på den enkelte skole.

Kommunepsykolog Mari Caesar

E-post til Mari Caesar: mari.caesar@vestvagoy.kommune.no

Telefon 760 56231

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Mandag til fredag
08:30-15:00

Helsestasjonen stenger
telefonen mellom
kl. 11:00 og 12:00.

Fom. 2. januar 2020 har Familieenheten stengt telefon fra kl 11.30 på fredager.

 

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes