Kommunepsykolog for barn og unge

Kommunepsykolog for barn og unge er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune. Kommunepsykologens målgruppe er barn og unge i skolealder. Hovedsakelig skjer arbeidet gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid i og utenfor skolen, og i noen tilfeller gjennom direkte oppfølging av barn/unge. Tanken er at ved å gi andre fagpersoner og -grupper psykologisk innsikt, forståelse og støtte, kan flere få hjelp. Henvendelser til psykologen skal hovedsakelig gå gjennom helsesykepleier på den enkelte skole.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon +47 76 05 62 70
Tonje Waag
Kommunepsykolog (vikariat)
E-post

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes