Jordmortjenesten

Til deg som er gravid

Svangerskapet er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom informasjon, veiledning, samtale og svangerskapskontroll.

Jordmortjenesten holder til på helsestasjonen og er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune.

I Vestvågøy kommune samarbeider jordmor og leger om å gjøre denne helsetjenesten så god som mulig. Du velger selv om du vil ha kontrollene hos fastlege, jordmor eller få noen kontroller hos hver i løpet av svangerskapet. Svangerskapskontrollene er gratis og frivillig. Barnefar, partn​​er eller annen ledsager er velkommen til å bli med.

Første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8–12. Basis kontrollprogram for friske gravide vil være 8–9 ganger i løpet av svangerskapet, men noen ganger kan det være behov for flere.

Kontakt familieenheten for å få time hos jordmor: 76 05 62 70

 

Samtaletema på svangerskapskontrollen

På svangerskapskontrollen blir det tatt blodtrykk, urinprøve og blodprøve. Ved behov vil du bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Familieenheten har egen psykolog som kan følge opp i noen tilfeller. Aktuelle samtaletema på svangerskapskontrollen er:

 • Kosthold, trening, røyking og alkohol
 • Livssituasjon
 • Arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • Din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • Tidligere svangerskap og fødsler
 • Vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • Fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • Fødetilbudet
 • Partners rolle under fødselen

 

Vanskelige temaer

Jordmor kan også ta opp temaer som kan være vanskelig å snakke om.
Eksempler på dette er:

 • Tristhet utover det som er vanlig
 • Psykiske plager eller depresjoner
 • Rus
 • Vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • Spiseforstyrrelser
 • Bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

   

Foreldreforberedende kurs

Fødsels- og foreldreforberedende kurs avholdes på familieenheten 3- 4 ganger pr år, 3 timer på dagtid. Kursholdere er helsesøster, jordmor og fysioterapeut.  Tema på kurset er fødsel, amming, barseltid og mors helse. Begge foreldre er velkommen.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon +47 76 05 62 70

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes