Influensavaksinering i Vestvågøy sesongen 2020-2021

Storeide forsamlingshus, onsdag 7. oktober og onsdag 21. oktober kl. 1200 til 1800.

 

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfotoTidligere år har influensavaksinene vært gitt i hovedsak på legekontorene og helsestasjonen, men på grunn av pågående koronapandemien er det begrenset kapasitet, særlig på venterommene på legesentrene når det skal holdes gjerne over 2 meters avstand. Etter vaksinering skal en observeres i 20 minutter etter vaksinen er satt og dette vil under dagens smittesituasjon fylle venterommene på legesentrene og helsestasjon slik at en vil ha svært redusert kapasitet for andre pasienter.

Selv om vi står mitt i en pandemi med korona, er det fortsatt anbefalt at risikogrupper vaksinerer seg for influensa. For å kunne avholde en smittesikker vaksinering, ser vi oss nødt til å i hovedsak vaksinere på en annen plass en legekontorene. Vaksinering er et kommunalt ansvar.

I år gjennomfører vi massevaksinering på Storeidet forsamlingshus. Det vil bli avholdt på onsdag  7. og 21 oktober. Fra 12 til 18. begge dager. Vi vil ha god kapasitet, det er ikke nødvendig å bestille timer, vaksinering gjøres fortløpende etter «drop inn» metoden. Om det skulle oppstå kø, ber en om at folk venter i bilen til det er ledig kapasitet. Det vil være god plass til observasjon.

Til forskjell fra tidligere år mottar kommunene vaksinen gratis for de som er i risikogruppen, og det vil koste kun 50 kr å vaksinere seg hos oss, samme som legekontoret. For dem som har frikort vil det være helt gratis.

Et annet poeng her er at vi vil gjerne gjøre fersk erfaringer med massevaksinasjon før vi får en vaksine for Covid-19. Flere har erfaringer fra massevaksinasjon under svineinfluensaen, og disse er svært verdifulle her. Det har blant annet ledet til valg av lokale.

De som har time til fastlegen i den kommende tiden, kan i etterkant av 7. oktober få satt vaksine under konsultasjon hos legen. Men vi ønsker ikke at det bestilles time for kun vaksinering hos fastlegen. Legesentrene trenger denne kapasiteten for å kunne ivareta andre pasienter.  

Nytt av året er også at beboere på sykehjem eller lignende institusjoner skal ha en annen type vaksine, Fluad, som skal gi bedre dekning hos den eldste delen av befolkningen, denne kommer senere, sannsynlig i desember, og vil bli gjort tilgjengelig for vaksiner på sykehjemmene og bo & service-senteret.

Følgende er definert som risikogruppe for influensa, og vil stå i fare for å kunne får et alvorlig forløp, ved evt. Smitte.

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell