ICDP - foreldreveiledningsprogram

International Child Development Program (ICDP) er et veiledningsprogram for foreldre og omsorgsgivere for barn fra 0 – 18 år.

ICDP er et veiledningsprogram som er utviklet i Norge og som brukes i mange land over hele verden. Det passer for alle foreldre og omsorgsgivere. Det har en humanistisk verdiforankring og fokuserer på ressurser og muligheter.  Målsetting er å styrke samspillet og relasjonen mellom foreldre og barn slik at barna får best mulig støtte i sin utvikling.

I flere år har vi hatt tilbud om dette foreldreveiledningsprogrammet i familieenheten i Vestvågøy kommune og vi er flere som er godkjent  som veiledere. I samtalegrupper arbeides det med åtte tema for godt samspill. Temaene presenteres med gode eksempler og øvelser. De drøftes i forhold til aktuelle utfordringer i gruppa og deltakerne prøver ut temaene i samspill med  egne barn. Gruppene  møtes  åtte ganger og det  kjøres kurs hver vår og høst, kveldstid og dagtid.

Programmet er også tilpasset flerspråklige omsorgsgivere. I disse samtalegruppene arbeider man  i tillegg med å bevisstgjøre deltakere på egne verdier og ulike måter å gi omsorg til barn på i ulike kulturer. Flerspråklige grupper møtes 12 ganger.

Hvis du ønsker å delta i veiledningsgruppe, ta kontakt med familieenheten på telefon 76 05 62 70.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes