Demensteamet

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Problemer å klare seg i hverdagen
 • Endring og forsterking av personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • For å utelukke andre sykdommer med lignende symptomer
 • For vurdering av medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
 • Og for å få rett hjelp til rett tid

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med personen med demens og pårørende
 • Kartlegging og utredning i samarbeid med fastlegen
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som  støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Veiledning og støtte til pårørende

Hvem kan henvende seg?

 • Enkeltpersoner, venner og familie kan ta kontakt med oss
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Demensteamet skal bidra til at personer med symptomer på demenslignende tilstander blir kartlagt og utredet, slik at diagnose kan stilles og rett tjenestetilbud blir gitt. Teamet har et nært samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene. Henvisning skjer via din fastlege. 

Kontakt

Demensteamet
Telefon 415 32 547

Åpningstider

Onsdager
08:00-15:00

Adresse

Lekneshagen

Torvhaugan 59
8370 Leknes