Viktig melding

Lekneshagen Bofellesskap

Lekneshagen Bofellesskap er kommunens spesialsykehjem for personer med demenssykdom. Vi har 50 skjermede langtidsplasser for personer med demenssykdom, av disse er det også plasser for personer som på grunn av sin sykdom trenger forsterket skjerming, og 4 plasser for personer med alderspsykiatriske sykdommer .

Vi legger stor vekt på medbestemmelse, fellesskap og aktiviteter for våre beboere.

Den omsorgen vi gir preges av kjennskap og kunnskap om den enkelte beboer, og både beboere og pårørende skal oppleve seg sett og hørt.

Du finner oss i byggefeltet Torvhauan – nesten i sentrum av Leknes.

  Består av Telefon Avd. leder
  Fløy 1 Bogruppe 1 76056391 Laila Berntzen
  Fløy 2 Bogruppe A
Bogruppe F
76056360/76056361
76056370/76056371
Lull Tove Kartfjord
 
  Fløy 3 Bogruppe B
Bogruppe E
76056362/76056363
76056368/76056369 
Inger-Mari Andreassen
  Fløy 4 Bogruppe C
Bogruppe D
76056364/76056365
76056366/76056367
Kristin Mikkelsen

Adresse

Besøksadresse
Torvhaugan 59
8370 Leknes