Soltun bokollektiv

Soltun bokollektiv er et boligfellesskap med 12 omsorgsboliger nært Leknes sentrum.

Vi yter tjenester i form av  helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. Personalgruppen består av miljøterapeuter og fagarbeidere samt lærlinger.

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert.
  • De med store og sammensatt behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres.

Kommunen har vedtatt kommunale kriterier for tildeling av bolig

Hvordan søker du?
Se søknadsskjema i toppfeltet i artikkelen. Søknaden sendes til Tildelingsenheten. 

Kontakt

Leif Tore Larsen
Avdelingsleder
E-post
Soltun bokollektiv
Telefon +47 76 05 69 15

Adresse

Besøksadresse
Sjøveien 29
8370 Leknes

Postadresse
Postboks 203
8376 Leknes