Busklia og Sentralbaneveien

Busklia og Sentralbaneveien er separate boområder med nært tilknytning til hverandre og har felles avdelingsleder.

Vi yter tjenester til 16 beboere i form av helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. Personalgruppen består av miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter, samt lærling.

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert.
  • De med store og sammensatt behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres.

Kommunen har vedtatt kommunale kriterier for tildeling av bolig

Hvordan søker du?
Se søknadsskjema i toppfeltet i artikkelen. Søknaden sendes til Tildelingsenheten. 

Kontakt

Lill Kathrin Amundsen
Avdelingsleder
Telefon +47 76 08 58 78
Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Postboks 203
8376 Leknes