Fysioterapi og Frisklivssentralen

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt og i gruppe.
 

Hvordan kan du få fysioterapi?

Dersom du har en skade eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Du kan selv ta kontakt direkte med fysioterapeut. Du må betale egenandel for behandling frem til du har nådd frikortgrensa, da får du frikort ut gjeldende år.

Fysioterapeuten vil kontakte deg når henvisning er vurdert etter gjeldede prioriteringsnøkkel og ledig kapasitet.
 

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et av fysioterapitjenestens forebyggende tilbud. De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt med oss og dere bestemmer selv hvilke tilbud dere ønsker å benytte. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan derfor gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.
 

Hva tilbyr vi?

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Frisklivssamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner. Vi hjelper deg å sette mål for endringene.

Fysisk aktivitet kan foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset hver enkelt. Frisklivssentralen Vestvågøy tilbyr bassengtrening, intervalltrening, ulike former for styrketrening i gruppe, samt individuelt tilpasset trening.

"Bra mat" er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. Kurset går over fem kurskvelder der temaet er bra mat i teori og praksis. Vi tilbyr også individuell kostholdsveiledning.

Ønsker du hjelp til røykeslutt er dette også noe vi kan bistå med. 
Vi har åpne treningsgrupper hvem som helst kan delta på.
 

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten. Man kan også ta kontakt med Frisklivssentralen på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i seks måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Etter seks måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging underveis gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.

Kontakt

Marte Eliassen
Avdelingsleder Fysioterapitjenesten og frisklivssentralen
E-post
Telefon 974 93 694
Marita Berg
Fysioterapeut
E-post
Mobil 992 84 485
Bodil Anita Sørensen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 911 95 899
Åsa Selenius
Fysioterapeut
E-post
Telefon 902 14 285
Ingrid Morstøl
Fysioterapeut
E-post
Telefon 902 14 077
Terese Ingebrigtsen
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 950 06 521
Hanne Alpøy
Fysioterapeut
E-post
Mobil 481 57 095
Marielle Holmlund
Fysioterapeut
E-post
Telefon 971 66 091
Turnusfysioterapeut
E-post
Mobil 468 54 594

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
1. etg
8370 Leknes

Postadresse
Postboks 203
8376 Leknes