Mestringstreff - hjerneslag

Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende, Lofoten

Svært mange mennesker lever med helseutfordringer over tid. Når du rammes av sykdom eller nedsatt funksjonsevne dreier mye seg om utredning, diagnose og behandling, men for mange handler det i stor grad om hvordan helseutfordringene påvirker ulike deler av livet og griper inn i hverdagen. Etter diagnosen skal du innta din tidlige rolle som foreldre, ektefelle, arbeidskollega eller venn, hvor de virkelige utfordringene kan oppstå. I noen tilfeller er det vanskelig å sette ord på hva som er utfordringene, og vite hvordan du skal forholde deg til - og mestre disse.

 

I gruppebaserte lærings- og mestringstilbud får den som er rammet av hjerneslag, og den nærmeste pårørende, mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, bli bevist egne evner og holdninger. Mestringstreff legger stor vekt på, og vil bruke god tid på erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon.

 

Mestringstreffene har 6 tema, ett for hver samling, som knyttes opp til hjerneslag

 • Hva er mestring?
 • Sammenhenger mellom tanker, følelser og handling
 • Kommunikasjon og samspill
 • Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser
 • Motivasjon og ønsket endring
 • Mulighetene framover

Første mestringstreff holdes i uke 36-41 i 2019, og holdes på Bo og Service på Leknes. Onsdager kl.12.00-14.30

Meld deg på om du

 • Lever med helseutfordringer
 • Ønsker å dele erfaringer, lytte til andre og lære av fagpersoner
 • Er over 18 år

Tilbudet er planlagt og utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe

 • Ann-Kristin Brimi, fagutviklingssykepleier i slag og rehabilitering, Vestvågøy kommune
 • Ann-Kristin Danielsen, sykepleier hjemmetjenesten, Vestvågøy kommune
 • Lill Fygle, slagsykepleier Nordlandssykehuset Lofoten
 • Roald Hov, brukerrepresentant
 • Venke Hov, pårørenderepresentant
 • Kenneth Pedersen, fysioterapeut Vestvågøy kommune
 • Elin Pladsen, rådgiver Lærings og mestringssenteret, Nordlandssykehuset Lofoten
 • Aud Karin Larsen, frivilligsentralen Vestvågøy kommune

Øvrige samarbeidspartnere

 • Nordlandssykehuset Lofoten
 • Vågan kommune
 • Flakstad kommune
 • Moskenes kommune
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland
 • Frisklivssentralen Vestvågøy kommune
 • Frivillighetssentralen Vestvågøy

Har du spørsmål/ eller vil delta på mestringstreff

 • Snakk med fastlegen din, eller ring/send SMS til 41539987 (fagutviklingssykepleier i slag og rehabilitering)

Mer om mestringstreff

Les mer om mestringstreff på Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommunes Facebookside

Lofot-tidendes reportasje om etablering av mestringstreff i Lofoten

Les mer om lærings og mestringstilbud på Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse sine nettsider

Kontakt

Ann-Kristin Brimi
Fagutviklingssykepleier slag og rehabilitering
E-post
Telefon 415 39 987