Brukertilfredshetsevaluering

Er du over 18 år? Har du eller har du hatt ett rusmiddelproblem? Dersom du mottar en eller flere tjenester fra kommunen er vi veldig interessert i å undersøke hvordan du har opplevd hjelpen du har mottatt!

Vestvågøy kommune deltar i en stor nasjonal undersøkelse som skal evaluere tilbudene i kommunen til mennesker som har eller har hatt et rusmiddelproblem. Det kan være et problemfylt bruk av alkohol, legemidler og/eller andre rusmidler. Ditt bidrag er viktig for at vi skal kunne videreutvikle tjenestene på best mulig måte. Undersøkelsen er anonym og det er helt frivillig å delta. Det er mulig å besvare på et papirskjema eller elektronisk på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Kompetansesenter rus – Midt-Norge har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre denne undersøkelsen. I Vestvågøy kommune finnes skjemaene på følgende steder:

  • Lofoten interkommunale legevakt
  • korttidsavdelingen
  • hjemmetjenesten
  • fysioterapitjenesten
  • psykisk helse
  • legekontorene
  • bo- og service
  • barnevernstjenesten
  • NAV
  • tjenester for funksjonshemmede (TFF)

Det vil være mulig å delta i undersøkelsen fra 01.09.19 til 31.10.19. Det vil kun være mulig å besvare undersøkelsen en gang. Les mer om undersøkelsen her: https://stolav.no/korus/brukertilfredshetsevalueringen

 

Vi håper mange har lyst til å dele sin opplevelse av det kommunale tilbudet med oss!

 

For spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt med fagutviklingssykepleier for psykisk helse og rus Marte Klevstad (se kontaktinformasjon i margen). 

Kontakt

Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 415 39 985