Fagutviklingssykepleierne i Vestvågøy kommune

Fagutviklingssykepleierne i Åpen omsorg holder til i 2. etasje i Næringhagen på Leknes. 

 

Følg med på våre Facebook-sider.

Fagutviklingssykepleiere, FUS, skal sammen med ledere sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, følge opp arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og sikre at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Ved hjelp av ulike metoder for forbedrings- og innovasjonsarbeid samt andre kompetansehevende tiltak, skal fagutviklingssykepleier bidra til å omsette eksisterende og oppdatert kunnskap/vitenskap til klinisk praksis. Funksjonen kan innebære varierende deltakelse i alt fra endringsprosesser på systemnivå, til brukernært forbedringsarbeid. 

 

Modell for kvalitetsforbedring: 

Klikk for stort bilde

 

Fagutviklingssykepleierne (FUS)  skal holde seg oppdatert på nasjonale føringer og bidra til at disse blir implementert i Vestvågøy kommune på en hensiktsmessig måte. FUS skal videre sikre samhandling internt i Vestvågøy kommune, og med relevante samarbeidsparter. Dette kan skje ved å delta i, eller opprette møtepunkter som ansees som hensiktsmessige.

Vi benytter modell for kvalitetsarbeid fra kunnskapsbiblioteket i eget arbeid, og skal spre denne modellen som tankesett i den øvrige tjenesten. Dette innebærer kartlegging av forbedringsområder og iverksetting av tiltak basert på funn etter kartlegging. Vi skal videre sikre gjennomføring av planlagte tiltak gjennom blant annet veiledning/rådgivning/opplæring. Alle tiltak skal følges opp og evalueres.

FUS skal også bidra med faglig lederstøtte innen Sektor omsorg, for å sikre etterlevelse av lokalt forbedringsarbeid og nasjonale føringer (jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). Vi skal bidra i planarbeid i Vestvågøy kommune på relevante områder, i tillegg til å samarbeide med USHT Nordland.

Vi ønsker gjerne kontakt med både brukere, ansatte og andre interesserte, se kontaktopplysniger i margen. 

 

Felles aktiviteter:

  • Faglunsjer i sektorene i hjemmetjenesten - Åpen omsorg
  • Fagforum for sykepleiere og vernepleiere
  • Forbedringsnettverk Lofoten
  • Pasient- og brukersikker kommune - tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring
  • Tids- og aktivitetsregistrering
  • Tjenestekriteriene
  • Omsorgstrappa
  • Helhetlige pasientforløp

Kontakt

Solrun Holm
Forsknings- og utviklingsleder Åpen Omsorg
E-post
Mobil 959 06 322
Lone Skjerpeng
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring
E-post
Telefon 415 39 988
Ann-Kristin Brimi
Smittevernsykepleier og vaksinekoordinator
E-post
Telefon 415 39 987
Ragnhild Holdahl
Fagutviklingssykepleier diabetes
E-post
Mobil 415 39 986
Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 415 39 985