Grunnkurs psykisk helse

Vestvågøy kommune arrangerer i samarbeid med Lofoten og Vesterålen distriktpsykiatriske senter (LoVe DPS) et grunnkurs om psykisk helse og rus.

Kurset er rettet mot de som arbeider i kommunen og møter mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer. Det behøves ingen forkunnskaper om psykisk helse og rus. Målet med kurset er å øke grunnkompetansen om arbeid med mennesker med psykiske lidelser i kommunen, noe som igjen kan bedre samarbeidet rundt brukergruppen. Videre er målet at deltakerne deler kompetansen på sine arbeidsplasser. Kurset har begrensede plasser, maksimalt ca. 20 stykker. Deltakerne må derfor forplikte seg til å følge kursrekken. Det vil bli anledning for maksimalt to ansatte fra hver arbeidsplass å delta. Kurset er arrangert som 11 månedlige samlinger. Kurset er gratis. Det vil bli servering av te og kaffe.

 

Tid: 1,5 time, fra kl. 13.30-15.00
Sted: Rådhuset på Leknes – Kommunestyresalen

 

Samling

Dato

1

12. sept. 2019

2

10. okt. 2019

3

14. nov. 2019

4

05. des. 2019

5

16. jan. 2020

6

13. feb. 2020

7

12. mars 2020

8

16. april 2020

9

14. mai 2020

10

04. juni 2020

11

18. juni 2020

Temaene vil være:

  • «Sykdomspanorama»: ulike diagnoser, symptomer, behandlinger
  • Brukermedvirkning
  • Om psykisk helse- og rustjenesten i Vestvågøy kommune
  • Lovverk
  • Farlighet
  • Krisehåndtering
  • Rusmiddelbruk
  • Flyktninger
  • Samarbeid og samhandling

Med forbehold om endringer i programmet.

For påmelding ta kontakt med kontaktperson:
Marte Hykkerud Klevstad | Fagutviklingssykepleier  psykisk helse og rus
Vestvågøy kommune | Fagutviklingsavdelingen
Mobil: + 47 415 39 985
Epost: marte.klevstad@vestvagoy.kommune.no

Medarrangør er:
Ian Dawson
 | Fagkonsulent
Nordlandssykehuset | PHR klinikken/Salten DPS
Mobil: +47 913 04 099
Epost: ian.dawson@nlsh.no

Kontakt

Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 415 39 985