Fagutviklingssykepleierne i Vestvågøy kommune

Fagutviklingssykepleierne i Åpen omsorg holder til i 2. etasje i Næringhagen på Leknes. 

 

Følg med på våre Facebook-sider.

Fagutviklingssykepleiere, FUS, skal sammen med ledere sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, følge opp arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og sikre at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Ved hjelp av ulike metoder for forbedrings- og innovasjonsarbeid samt andre kompetansehevende tiltak, skal fagutviklingssykepleier bidra til å omsette eksisterende og oppdatert kunnskap/vitenskap til klinisk praksis. Funksjonen kan innebære varierende deltakelse i alt fra endringsprosesser på systemnivå, til brukernært forbedringsarbeid. 

 

Modell for kvalitetsforbedring: 

Klikk for stort bilde

 

Felles aktiviteter:

- Faglunsjer i sektorene i hjemmetjenesten - Åpen omsorg
- Fagforum for sykepleiere og vernepleiere

- Forbedringsnettverk Lofoten

- Pasient og brukersikker kommune - tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring

- Tids- og aktivitetsregistrering

Kontakt

Lone Skjerpeng
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring
E-post
Telefon 415 39 988
Ann-Kristin Brimi
Fagutviklingssykepleier slag og rehabilitering
E-post
Telefon 415 39 987
Ragnhild Holdahl
Fagutviklingssykepleier diabetes
E-post
Mobil 415 39 986
Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus
E-post
Mobil 415 39 985