Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når en har bekymring, mistanke om, - eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller mishandling mot barn. Konsultasjonsteamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg mot andre barn.

Konsultasjonsteamet møtes en gang pr. mnd. Saker som ønskes tatt opp meldes til teamet enten via e-post eller pr. telefon. Rådsøkende instans møter selv i konsultasjonsteamet og legger frem problemstillingen/ sak.

Barnet det knyttes bekymring til drøftes anonymt.

Konsultasjonsteamets møtedatoer ligger i tabellen lengre ned på siden. Det sendes ut mail i forkant av hvert team, med møtetidspunkt og kontaktinformasjon. Møtedatoer fås også ved henvendelse på telefon til barnevernet. Konsultasjonsteamet kan ikke gripe inn i, eller overta ansvaret i saker. Det er et rådgivende tilbud.

Les mer om konsultasjonsteamet i denne folderen. (PDF, 196 kB)

 

Møtedatoer for høst 2018 og vår 2019

Høst 2018 25. september
  23. oktober
  20. november
  18. desember
Vår 2019 29. januar
  26. februar
  26. mars
  30. april
  28. mai
  18. juni

Kontakt

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
E-post
Telefon 76 05 61 80
Barneverntjenesten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180