Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når en har bekymring, mistanke om, - eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller mishandling mot barn. Konsultasjonsteamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg mot andre barn.

Konsultasjonsteamet møtes en gang pr. mnd. Saker som ønskes tatt opp meldes til teamet enten via e-post eller pr. telefon. Rådsøkende instans møter selv i konsultasjonsteamet og legger frem problemstillingen/ sak.

Barnet det knyttes bekymring til drøftes anonymt.

Konsultasjonsteamets møtedatoer ligger i tabellen lengre ned på siden. Det sendes ut mail i forkant av hvert team, med møtetidspunkt og kontaktinformasjon. Møtedatoer fås også ved henvendelse på telefon til barnevernet. Konsultasjonsteamet kan ikke gripe inn i, eller overta ansvaret i saker. Det er et rådgivende tilbud.

Les mer om konsultasjonsteamet i denne folderen. (PDF, 196 kB)

 

Møtedatoer for vinter/vår 2020

Vinter 2020 28. januar
  25. februar
  31. mars
  28. april
  26. mai
  16. juni

Kontakt

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
E-post
Telefon 951 14 016
Barneverntjenesten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180