Martine Maurtvedt Unneberg

Dispensasjonssaker, delingssaker, private reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel.

Sjekk ut om «ofte stilte spørsmål» nedenfor kan gi svar, før du booker et møte.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Om møtebooking
Hvordan booke et møte med saksbehandler

Når du har funnet den saksbehandleren du ønsker å snakke med, trykker du på "Reserver".  Ledige datoer vil vises med en lys gråtone. Velg den dato som passer for deg og velg så tidspunkt.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert du kan slik at saksbehandler er mest mulig forberedt til møtet. I skjemaet finner du informasjon om hvilke vedlegg som er påkrevd.

Etter innsending, vil saksbehandler sender deg møtebekreftelse på e-post. Av ulike årsaker kan det ta litt tid før du får bekreftet møtet.

Varighet på møte

Du kan booke et møte på 30 minutter.

Hvor lang tid i forveien kan jeg booke et møte?

Du kan booke et møte 1 - 14 dager frem i tid.

Husk at møtet ikke er avtalt før du har fått bekreftelse fra saksbehandler. Av ulike årsaker kan det ta litt tid før du får bekreftet møtet.

Hvordan kan jeg avlyse et bekreftet møte?

Dersom du må avlyse et møte kan du åpne møtinnkallingen i din digitale kalender og velge avlys/slett møte eller ved å kontakte saksbehandler per telefon eller mail.

Kontaktinformasjon til saksbehandler finner du på denne bookingsiden.

Kan jeg sende vedlegg til saksbehandler i forkant av møtet?

Ja. 

Vedlegg som er relevante for saksbehandler sendes på e-post i forkant av møtet.

I registreringsskjemaet vil du finne informasjon om hvilke vedlegg som er påkrevd og link til saksbehandlers e-post for innsending av vedlegg.

Svar på spørsmål om arealplanlegging, dispensasjon og deling av eiendom
Hvordan søker jeg om dispensasjon?

Du finner all informasjon om dispensasjon og hvordan du søker på vår hjemmeside:
Dispensasjon - Les mer

Hvordan søker jeg om fradeling/arealoverføring/innløsing av festetomt?

Du finner all informasjon om dispensasjon og hvordan du søker på vår hjemmeside.
Fradeling/arealoverføring/innløsing av festetomt - les mer

Hvor kan jeg finne vedtatte arealplaner?

Du kan finne vedtatte regulerings- og kommuneplaner for Vestvågøy kommune her:
Planarkiv - vedtatte regulerings- og kommuneplaner i vår kartportal

Du kan også se vedtatte regulerings- og kommuneplaner i vår kartportal: 
Kartportal - vedtatte regulerings- og kommuneplaner

Hvordan kan jeg klage på et vedtak?

Du finner all informasjon om klaging på vedtak på vår hjemmeside.
Klage på vedtak - Les mer

Koster det noe?

Du må betale saksbehandlingsgebyr for bl.a. dispensasjon, deling og regulering. Du finner liste over hva Vestvågøy kommune krever saksbehandlingsgebyr for på vår hjemmeside: 
Saksbehandlingsgebyr - Les mer
Veiledningstime er gratis.

Hva gjelder for min eiendom?

Du kan finne din eiendom og gjeldende regulerings- og kommuneplaner på vår kartportal på nett.
Kartportal - les mer

Hvordan regulerer jeg et område?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent, 
jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.

Du kan lese mer om reguleringsplanprosess på våre nettsider.
Reguleringsplanprosess - Les mer

Hvordan kan jeg komme med innspill til pågående planarbeid?

Dersom du har innspill til et pågående reguleringsplanarbeid kan du sende en e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller med brev til postboks 203, 8376 Leknes.
Det er viktig at du merker innsendelse med riktig saksnummer.

Du kan se kunngjøringer til pågående planarbeid på vår hjemmeside.
Pågående planarbeid - les mer

Avdelinger

  • Arealplanlegging
  • dispensasjon og deling av eiendom