Viktig melding

Søk om SFO-plass

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever før og etter skoletid
 • SFO er for elever på 1.–4. klassetrinn og elever med særskilte behov til og med 7. trinn
 • søknadsfristen er 1. april. 

Hvem kan få SFO-plass

 • elever på 1.-4. trinn. 
 • Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. 

Du kan søke på ulike plasstyper

 • Hel plass 10 måneder (når det er skole) gir 25 timer fordelt utover en uke. 
 • Halv plass 10 måneder (når det er skole) gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 • Hel plass 11 måneder gir 25 timer fordelt utover en uke. I tillegg har en tilbud hele dager og samtlige dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.
 • Halv plass 11 måneder gir 12 timer fordelt utover en uke pluss tilbud halve uka eller halve dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.

SFO er fleksibel på oppholdstidene for halvplassene. Etter avtale med den enkelte SFO, kan du velge å fordele timene ulikt fra uke til uke innenfor en måned (gjennomsnittlig 12 timer per uke) så lenge dette ikke skaper bemanningsproblemer for den enkelte SFO.

Hva koster det

Informasjon om priser, redusert foreldrebetaling og gratis SFO

Slik søker du om SFO-plass

 • søknadsfristen er 1. april. Du får svar i god tid før skolestart
 • du kan søke hele året og du får tilbud om det er plass på den enkelte SFO

Søk om SFO-plass

For elever på 5.-7.trinn med særlige behov må du ha en sakkyndig vurdering fra PPT.

Hvordan få sakkyndig vurdering fra PPT

Hvordan endre og si opp plass

 • SFO-plassen beholdes ut 4. trinn eller til den sies opp. Plassen avsluttes automatisk etter 4. trinn.
 • oppsigelsestiden er 1 måned fra den datoen plassen sies opp.
 • Det kreves betaling ut juni måned for oppsigelser etter 1. april.
 • Du kan endre plasstype

Endre eller si opp SFO-plass

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00