Grunnskole for voksne

Voksne som ikke har gjennomført grunnskole eller har grunnskole tilsvarende norsk grunnskole har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova kapittel 4A.

Vilkår for søker

  • Søker må være over opplæringspliktig alder (over 16 år)
  • Søker må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringslovens §3-1
  • Søker må trenge grunnskoleopplæring
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge.

Kommunen plikter å tilby grunnskoleopplæring for denne gruppen. Opplæringen er gratis, og retten til gratis opplæring innebærer også at voksne har rett til gratis læremidler og skyss til opplæringsstedet.

Vestvågøy kommune tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på full tid. 

Det er satt en søknadsfrist til 1. mai hver år – det tas imidlertid inn nye elever inntil 1.oktober. Personer som oppfyller kriteriene i Opplæringsloven søker til Flyktning- og innvandrerenheten(FIE), som gjør en vurdering av søknadene, det er pedagogisk personell som fatter enkelt vedtakene etter anbefaling fra FIE.

Voksne som søker om grunnskole får enkelt vedtak, og hvis det foreligger PPT rapporter skal det også fattes vedtak om spesialundervisning. Hvis søker ikke har norsk som førstespråk kan det også fattes vedtak om særskilt norskopplæring.

Voksne som gjennomfører grunnskoleopplæringen får standpunktkarakterer og gjennomfører eksamen på lik linje med ordinær grunnskole.

Søknadsskjema

Bruk dette søknadsskjemaet... (DOCX, 436 kB)

Obligatoriske prøver

Alle flyktninger som har vedtak om opphold etter 01.09.2013 må gjennomføre obligatorisk prøve i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som arrangerer prøvene. Kommunen setter dato for prøve i samfunnskunnskap, mens Kompetanse Norge setter datoer for norskprøvene. Ta kontakt for mer informasjon.

Norskprøvene består av en lytte-, lese- og skrivedel samt en muntlig prøve. Prøvene er gratis for alle som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap. Hvis noen velger å ta prøven på nytt på de betale for hver prøvedel. Privatister må betale for første prøve. Trenger du mer informasjon, ta kontakt med Flyktningenheten.

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap skal være gjennomført 2 måneder etter at 50 timer norsk er gjennnomført.

Prøve for statsborgerskap ble innført fra 01.01.2017. 

Kontakt

Maria Berg
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten
E-post
Telefon 76 05 60 76
Flyktning- og innvandrerenheten
Resepsjon
Telefon 76 05 60 70

Adresse

Origobygget - 2. etasje
Postboks 203 
8376 Leknes