SFO - Skolefritidsordningen

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være et trygt sted for barna å være utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.
 

Åpningstider og ferier

Mandag – fredag 07:00-16:30, Stamsund SFO åpner 06:45

SFO følger skoleruta (XLS, 41 kB).
I tillegg har SFO på Leknes skole åpent i høst- og vinterferie, og to uker før skolestart i august.


Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4. klasse. Plassen beholdes ut 4. klasse, eller til den sies opp. 
Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan får pass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. mai hvert år.


Slik søker, endrer eller sier du opp plassen

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. april. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. eller den 16. i påfølgende måned, alt etter når oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.
 

Hva koster det?

 

  • Hel plass i 10 måneder (når det er skole) koster kr 2306,- pr mnd. og gir plass i 25 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder med kr 2096,- pr. måned.
  • Halv plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 1352,- pr mnd. og gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder med kr 1229,- pr. måned.
  • Hel plass 11 måneder (tilbud i skolens ferier, ca. 3 uker før skolestart, høstferie, vinterferie, siste uke etter skoleslutt i juni) koster kr 2561 og gir tilbud 25 timer fordelt utover en uke.
  • Halv plass 11 måneder (tilbud i skolens ferier) koster kr 1480,- pr måned og gir 12 timer fordelt utover en uke.

Det gis søskenmoderasjon på 45 % fra og med barn nummer 2 i SFO.
Opphold ut over tildelt plass, betales med egen timesats for hver time.
(kr. 60,- per time fra 01.01.2018)

Kostpenger kommer i tillegg til betaling for opphold og fastsettes av det enkelte SFO. Se vedtekter.

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 971 42 137