Viktig melding

Utviklingsplan 2020-2024

Temaplan 2022-2025

Formålet med denne planen er å samle våre utviklingsområder og vise sammenhengen i arbeidet vi skal gjøre.

Det å arbeide over tid og arbeide tett på bør gjennomføres utfra en helhetlig plan, som alle skoler og barnehager i kommunen skal følge. Sektoren vil ikke delta i flere prosjekter eller satsinger, det er helt nødvendig å få med alle enhetene i det allerede pågående utviklingsarbeidet. Kommunalsjefen mener at det er viktig å se dette arbeidet i et perspektiv på 4 år.

Sektoren trenger ro til å arbeide med disse utviklingsområdene, så det forankres hos ansatte og implementeres i skolene og barnehagene. Det forventes at våre ledere, i alle ledd, tar et særskilt ansvar for utviklingsarbeidet, derfor er også ledelsesutvikling en del av denne planen. Planen skal være et verktøy og bør evalueres ofte. Første evaluering av planen og oversikt over resultater berammes skoleåret 22/23.

Det samlede utviklingsarbeidet skal ikke være et hinder for prosjekter på hver enhet lokalt, men bare hvis de kan forankres i Rammeplanen for barnehagen og i Fagfornyelsen for skolen. Felles samlinger, gruppearbeid og lignende kan gjennomføres på Teams, så vel som i det fysiske rom.

Temaplanen skal være en dynamisk plan i den forståelse at den kontinuerlig skal evalueres og forbedres (se strategi for utviklingsarbeidet). Det vil si at den ikke vedtas, men besluttes tatt i bruk med det formål at den kontinuerlig skal forbedres.

Vår felles drivkraft må være kontinuerlig forbedring av praksis, se sammenhengen, samarbeide og samhandle, på tvers av enheter og i profesjonelle læringsfellesskap.