Viktig melding

Kommunedelplan oppvekst 2020-2030

 • Kommunedelplan oppvekst (oppvekstplanen) ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2020
 • Du finner en kortversjon av mål og strategier på denne siden i tillegg til hele plandokumentet

Kortversjon av mål og strategier

 

Mål 1: Barn og unge i Vestvågøy får god omsorg i familien

 1. Ha gode foreldrestøttende tiltak til alle, og gi ekstra støtte til de med særlige behov
 2. Systematisk og helhetlig arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
 3. Barneverntjenesten gir rask og riktig hjelp til barn og unge som trenger ekstra støtte

Mål 2: Barn og unge i Vestvågøy opplever at de er verdsatt og inkludert, og at de voksne samarbeider til deres beste

 1. Foreldre er den aller viktigste ressursen i barns liv, og Vestvågøy kommune skal legge til rette for et godt samarbeid
 2. Vi sørger for at foreldremøtene er en arena som ingen vil gå glipp av. Foreldremøtene oppleves som meningsfulle, interessante og inspirerende
 3. Ingen skal «falle mellom to stoler» - Tjenestene i Vestvågøy skal utvikle et forpliktende samarbeid om barn og unge med særlige behov, for å sikre tidlig innsats
 4. Vi har kjennskap til  forskjeller mellom familier når det kommer til ressurser, og vi skal systematisk jobbe med inkludering for å forebygge utenforskap
 5. Vi skal få med oss foreldre, frivilligheten og lokalsamfunnet, og utforske muligheter for samskaping

Mål 3: Barn og unge i Vestvågøy blir spurt, hørt og tatt på alvor

 1. Vi skal gi barn og unge ferdigheter og språk for medbestemmelse og samfunnsdeltakelse
 2. Vi skal skape gode kanaler for at barn og unge blir tatt på alvor og har mulighet til reell påvirkning når det gjelder den enkelte, men også i politikk og samfunnsliv
 3. Vi skal systematisk spørre barn og unge om livet deres

Mål 4: Barn og unge i Vestvågøy lærer, trives og opplever mestring i barnehage, på skole og i fritiden, er en god venn og har tro på framtida

 1. Vi skal styrke inkludering og læringsutbytte i barnehage og skole
 2. Alle skoler/SFO og barnehager i Vestvågøy jobber systematisk med å være «Helsefremmende skoler og barnehager»
 3. Gi kunnskap om alle muligheter når det gjelder utdanning og yrkesvalg
 4. Gi mulighet til allsidige og tilgjengelige fritidstilbud og møteplasser gjennom å stille offentlige bygg til disposisjon
 5. Barn og unges engasjement for klima og miljø tas på alvor
 6. STOLT LOFOTING. Belyse og ha fokus på alt det gode som finnes her

Plandokument

Plandokument for Kommunedelplan Oppvekst