ALLEMED-dugnad på Vestvågøy - frivilligheten, kommune og politikere kom sammen og skapte magi

Hvordan kan kommune og frivillighet sammen sørge for at barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter? Dette var spørsmålet som frivilligheten, kommuneansatte og politikere kom sammen for å reflektere rundt på Meieriet bibliotek 11. april 2019.

 

Dugnaden ble ledet av Kristin Kaldestad Urrang fra ALLEMED. Hun inspirerte oss til å tenke nytt rundt hva som er muligheter og barrierer for at barn og unge i vår kommune får delta i fritidsaktiviteter. Her er det vi voksne som er de lokale miljøbyggerne og det ble veldig tydelig at vi sammen kan gjøre en forskjell for våre barn, og at vi voksne, uansett hvem vi representerer, brenner for dette tema. Det skaptes rett og slett magi når refleksjonene fikk lov til å gå på kryss og tvers mellom oss. 

Deltakerne på ALLEMED dugnad

En del av innspillene førte til nye umiddelbare samarbeid og noen innspill har kommunen startet å jobbe med allerede. Felles for alle innspillene er at de er et viktig grunnlag for arbeidet med nye kommunedelplaner for oppvekst, kultur, næring og helse og omsorg, som alle omhandler frivillighet. Kanskje var de refleksjonene som gir oss voksne nye holdninger i møte med barn og unge og i det arbeidet vi gjør i samspill med andre voksne på veien det aller viktigste som oppstod denne kvelden. Takk for en fin ALLEMED dugnad til alle som deltok. 

Referat ALLE MED - dugnad 11 (DOCX, 636 kB)