Kommunedelplan for oppvekst

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 11.12.2018 (FU-sak 096/18) vedtatt å sende planprogrammet for kommunedelplanen for oppvekst ut på høring og offentlig ettersyn.

Du kan lese utkastet til planprogram her.

Hvordan kan kommune og frivillighet sammen sørge for at barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter? Dette var spørsmålet som frivilligheten, kommuneansatte og politikere kom sammen for å reflektere rundt på Meieriet bibliotek 11. april 2019.