Viktig melding

Kommunepsykolog for barn og unge

Kommunepsykolog for barn og unge er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune. Kommunepsykologens målgruppe er barn og unge i skolealder. Hovedsakelig skjer arbeidet gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid i og utenfor skolen, og i noen tilfeller gjennom direkte oppfølging av barn/unge. Tanken er at ved å gi andre fagpersoner og -grupper psykologisk innsikt, forståelse og støtte, kan flere få hjelp. Henvendelser til psykologen skal hovedsakelig gå gjennom helsesykepleier på den enkelte skole.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70
Tonje Waag
Kommunepsykolog (vikariat)
E-post
Mobil 47 76 81 38

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes