Viktig melding

Jordmortjenesten

Til deg som er gravid

Svangerskapet er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom informasjon, veiledning, samtale og svangerskapskontroll.

Jordmortjenesten holder til på helsestasjonen og er en del av tilbudet i familieenheten i Vestvågøy kommune.

I Vestvågøy kommune samarbeider jordmor og leger om å gjøre denne helsetjenesten så god som mulig. Du velger selv om du vil ha kontrollene hos fastlege, jordmor eller få noen kontroller hos hver i løpet av svangerskapet. Svangerskapskontrollene er gratis og frivillig. Barnefar, partn​​er eller annen ledsager er velkommen til å bli med.

Første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8–12. Basis kontrollprogram for friske gravide vil være 8–9 ganger i løpet av svangerskapet, men noen ganger kan det være behov for flere.

Kontakt familieenheten for å få time hos jordmor: 76 05 62 70

 

Samtaletema på svangerskapskontrollen

På svangerskapskontrollen blir det tatt blodtrykk, urinprøve og blodprøve. Ved behov vil du bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Familieenheten har egen psykolog som kan følge opp i noen tilfeller. Aktuelle samtaletema på svangerskapskontrollen er:

 • Kosthold, trening, røyking og alkohol
 • Livssituasjon
 • Arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • Din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • Tidligere svangerskap og fødsler
 • Vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • Fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • Fødetilbudet
 • Partners rolle under fødselen

 

Vanskelige temaer

Jordmor kan også ta opp temaer som kan være vanskelig å snakke om.
Eksempler på dette er:

 • Tristhet utover det som er vanlig
 • Psykiske plager eller depresjoner
 • Rus
 • Vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • Spiseforstyrrelser
 • Bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

   

Foreldreforberedende kurs

Fødsels- og foreldreforberedende kurs avholdes på familieenheten 3- 4 ganger pr år, 3 timer på dagtid. Kursholdere er helsesøster, jordmor og fysioterapeut.  Tema på kurset er fødsel, amming, barseltid og mors helse. Begge foreldre er velkommen.

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes