Viktig melding

Helsestasjon

På helsestasjonen jobber helsesykepleiere, jordmor, familiekoordinator, lege og sekretær. Tjenesten er en del av familieenheten i Vestvågøy kommune. Vi har et utstrakt tverrfaglig samarbeid opp mot andre tjenester for barn og unge. 

Hva tilbyr vi?

Hjemmebesøk og helseundersøkelser

På hjemmebesøket får du timekort med tidspunkt for første rutineundersøkelse på helsestasjonen.

Barnet blir rutinemessig undersøkt av helsesykepleier og lege for at utfordringer ved helse og utvikling skal oppdages så raskt som mulig. Som en del av helseundersøkelsen vil foreldrene bli spurt om hvordan barnet trives og utvikler seg. Det er ofte lite som skal til når en kommer tidlig inn med tiltak.

Det kan være nyttig å komme til helsestasjonen i god tid før oppsatt timeavtale.
Barnet blir veid og undersøkt uten klær så det kan være lurt å ha med et teppe som du kan ha rundt barnet.

Vi har satt av 15 min hos lege og 30 min hos helsesykepleier.
Noen ganger er det behov for å treffes i tillegg til disse rutinemessige møtene.

Helsestasjonsprogrammet

Alle foreldre med nyfødte barn skal få telefon fra helsesykepleier så snart vi har mottatt fødselsmelding fra sykehuset. Med hjemmebesøket ønsker vi å etablere et godt samarbeid om barnets helse og utvikling helt fra starten. Vi ønsker derfor at begge foreldrene er tilstede. Det kan være mye en lurer på som nybakte foreldre. Vi tilbyr råd og veiledning ut fra foreldrenes behov. Vi anbefaler at barnet veies mellom 7. og 10. levedøgn. Helsesykepleier har med vekt på hjemmebesøk.

 • 2-3 dager etter hjemkomst fra fødeinstitusjon: hjemmebesøk av jordmor
 • 0–2 uker Hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier
 • 2- 5 uker: Tilbud om å delta i barselgruppe for alle mødre
 • 6 uker: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege samt vaksine
 • 3 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier samt vaksiner
 • 4 mnd: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier samt vaksiner
 • 6 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10 mnd: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier og tannpleier
 • 12 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege samt vaksiner
 • 15 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier samt vaksine
 • 18 mnd: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
 • 2-2,3 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier samt syn- og hørselstest
 • 5 - 6 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege (skolestartundersøkelsen) samt hørselstest
Vaksinasjon

Dere tilbys gratis vaksiner til barnet i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner ut over standard program. Drøft gjerne dette med helsesykepleier. Etter vaksiner må dere vente 20 minutter på helsestasjonen fordi noen svært få kan få en reaksjon som kan kreve behandling.

Hvem kan få tilbudet?

Alle barn i alderen 0-6 år og deres familier får time etter fastsatt program.
Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn vurderes av fastlege og ikke helsestasjonslege.
Dersom du er usikker på hvor du kan få hjelp med dine utfordringer, kan vi hjelpe deg videre.

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen overføres journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal sikre dokumentasjon og bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra fødsel  til og med videregående skole. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser jf. Helsepersonelloven kap 8:  Lov om dokumentasjonsplikt

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvar når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Kopi av journal: Hvis man etter pasient og brukerrettighetsloven har innsynsrett kan man få kopi/utskrift av journal mot betaling på kr. 85,- Dersom du ønsker å få den tilsendt per post, påløper porto med kr. 55,-

Helsestasjonen på Facebook

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes