Søknad, priser og betaling

Priser for barnehageplass per måned

 

Fra 01.01.2021 er prisen for full plass 3230,- per mnd. 

Ikke alle barnehager tilbyr deltidsplasser og i tillegg til prisen for barnehageplass kommer kostpenger som varierer fra barnehage til barnehage. Gå inn på oversikten over alle barnehagene, og ta kontakt med den aktuelle barnehagen for deg.  


Søskenmoderasjon

  • Du får 30 % reduksjon i prisen for barn nr. 2.

  • Du får 50 % reduksjon i prisen for barn nr. 3 eller flere. 

  • Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det gis automatisk fra og med barn nr. 2.

  • Dersom du har barn i to forskjellige barnehager, gis søskenmoderasjon i den barnehagen det yngste barnet går i.

Redusert foreldrebetaling

Husstander med samlet person- og kapitalinntekt på under kr. 583650,- kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Tilbudet om gratis kjernetid gjelder to, tre, fire og femåringer.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling sendes til Vestvågøy kommune.

Du må sende ny søknad for hvert barnehageår.

 

Dokumentasjonskrav

Til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid må siste selvangivelse legges ved. Dersom du har hatt endringer i inntekt etter siste selvangivelse må også lønnsslipp eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver eller NAV vedlegges. Hvis du ikke har selvangivelse kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, som lønnsslipp fra arbeidsgiver, utbetalinger fra NAV, bekreftelse fra Flyktning- og innvandrerenheten osv.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Dersom søknaden skal behandles før nytt barnehageår, må den leveres innen 1. mai.
Ellers kan søknader leveres gjennom hele året, og da gis reduksjonen fra måneden søknaden leveres.

Delt omsorg

Hvis barnet har delt omsorg skal inntekten til den foresatte som barnet er registrert på i folkeregisteret legges til grunne for søknaden.

Barnehage i en annen kommune

Det er barnets bostedskommune som har ansvaret for å gi redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage.

Regler for foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager finner man i Lov om barnehager (Barnehageloven). Loven gjelder alle barnehager, både kommunale og private.

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon +47 76 05 60 92